PF 2022

Milí rodiče, přátelé a příznivci!

Posíláme pozdravy a díky od nás z lesa.

Také letos osobní i pracovní životy nás všech v mnohém ovlivnil koronavirus, a to ještě významněji než v roce předešlém. Náš spolek musel opět na jaře uzavřít školku a výrazně omezit veškeré aktivity. Díky Vašemu pochopení a pomoci se nám podařilo nejen překonat toto kritické období, ale také pokračovat v našich plánech. Lesní třída na Velíkové se intenzivně připravuje na vstup do rejstříku škol. Ke konci se chýlí dostavba ekocentra na Velíkové, jehož ekologická stavba byla oceněna prvními místy v soutěžích Zelená střecha a Adapterra Awards.

Moc děkujeme Vám všem – příznivcům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, rodičům, dětem – vy všichni pracujete a podílíte se na dění a tvoření u nás Na Pasece. V náročném loňském roce jsme si mohli o to více uvědomit sílu společenství; zakusit, že i když jednotlivci něco chybí, společně máme vše potřebné. 

A tak Vám přejeme, aby ten příští rok byl naplněný co nejvíce tím společným.

Krásný nový rok Vám přejí 

za celý tým Na Pasece
Lucie Ištvánková a Marie Blechová