Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Rodinné centrum

Výtvarné projekty na rozvoj grafomotoriky

Zážitkové výtvarné dílny na procvičení jemné motoriky a grafomotoriky.

 • PONDĚLÍ 16-17:30 hod. v RC Jaroslavice
 • Předškoláci v posledním roce předškolní docházky, děti s odkladem školní docházky a prvňáčci za doprovodu a účasti rodiče
 • Cena: 600 Kč / 4 lekce (cena 150 Kč/lekci)
 • Kapacita kroužku je 3-6 dětí s rodičem
 • Kroužek probíhá jednou měsíčně a trvá 90 min.

 

“Máte doma předškoláka, dítě s odkladem školní docházky nebo prvňáčka, se kterým byste rádi procvičovali oblast jemné motoriky a grafomotoriky a to zajímavou zážitkovou formou? Láká vás vyzkoušet si zajímavé a netradiční skupinové i individuální výtvarné projekty a sdílet zkušenosti a nápady se skupinkou dalších dětí a rodičů? Pak je pro vás určen tento kroužek…”

Projdeme si jednotlivé grafomotorické prvky podle obtížnosti. Budeme pracovat na velkém formátu a v různých polohách. Těšit se můžete na netradiční výtvarné techniky a pomůcky a práci s různorodým materiálem včetně přírodnin. Procvičovat budeme oblasti nutné pro správný rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, zaměříme se na cvičení na podporu úchopu, rozvoj vizuomotoriky, správného přítlaku a uvolněného pohybu paže. Chybět nebude zajímavý příběh a říkanky.

Rodiče jsou přítomni na lekci a aktivně se jí účastní. Získávají informace a náměty, jak s dětmi pracovat a na co se zaměřit při domácí práci a materiály k procvičování.

Lekce probíhají jednou měsíčně. Celkem proběhne 8 lekcí ve dvou pololetích. Zmeškané lekce bohužel nelze vzhledem k charakteru kroužku nahradit. Získáte však alespoň náměty a materiály pro domácí práci.

Struktura lekce:

 1. Motivační příběh
 2. Cvičení na rozvoj hrubé motoriky a koordinace
 3. Výtvarná část zaměřená na rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky (na dané téma, s estetickou a výtvarnou hodnotou)
 4. Náměty na práci doma v každodenním životě
 5. Cvičení a listy pro domácí procvičování, abyste měli dostatek materiálu pro nácvik a upevnění naučeného do příští lekce :-)
 6. Zhodnocení domácí práce z minulé lekce, sdílení zkušeností

Co tento kroužek není:

...není výtvarný kroužek s volným tvořením

...není certifikovaným reedukačním programem na rozvoj grafomotoriky, má preventivní charakter a nenahrazuje péči odborníka na danou oblast.

Rozpis lekcí na 1. pololetí:

 • 2. říjen
 • 6. listopad
 • 4. prosinec
 • 8. leden