Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Rodinné centrum

Tvořílek

Výtvarně tvořivý kroužek pro předškolní a školní děti.

 • STŘEDA 16-17:30 hod. v RC Jaroslavice
 • Děti 3 - 8 let (do 4 let prosím s doprovodem)
 • Cena: 675 Kč / 9 lekcí (cena 75Kč/lekci pro přihlášené na celé pololetí) nebo 90 Kč za jednotlivé lekce
 • Kapacita kroužku je 4-8 dětí
 • Kroužek probíhá každých 14 dní a trvá 90 min.
 • Vedení  kroužku: Mgr. Iva Hlavicová

 

“Máte doma dítko předškolního věku nebo školáka, kteří rádi něco vyrábí a tvoří? Pak je pro vás jako stvořený tento výtvarný kroužek. Na každé lekci si děti vyzkoušejí zajímavé a nápadité výtvarné techniky a výrobek si hned odnesou domů. Nikdo se nemusí bát, že mu to nepůjde - techniky jsou vybírány tak, aby se vždy povedly a děti si vyrábění užily.”

Tento osvědčený výtvarně-tvořivý kroužek je určen pro mladší děti, které tíhnou k vyrábění a tvoření. Děti se v něm seznámí s nejrůznějšími tradičními i moderními výtvarnými a tvořivými technikami, budou objevovat a experimentovat s technikami i materiály. Své místo bude mít i práce s přírodninami a znovuvyužití a přetváření materiálů. Důraz je kladen na prožitek a radost z vyrábění a samostatný tvořivý přístup. Děti si osvojí základy technik a návyky při práci. Díky malému počtu dětí se dětem můžeme věnovat individuálně. Ve většině lekcí děti svůj výrobek hned dokončí a odnesou si ho domů. Součástí kroužku bude i skupinová lekce.

Nejmenší děti se můžokroužku účastnit za doprovodu rodičů-pomocníků. Výtvarné techniky jsou vybírány tak, aby co nejvíce bavily i nejmenší děti ve věku kolem tří let.

Starší děti budou mít výrobu přizpůsobenou svým potřebám - výroba bude dále rozšířena, děti budou tvořit složitější výtvarnou technikou a ve výrobě budou mít více prostoru pro osobité a tvořivé pojetí daného tématu. Tento postup se nám osvědčil. :-)

Přihlašovat se můžete jak na celé pololetí (za zvýhodněnou cenu s jistotou místa), tak na jednotlivé lekce, pokud to kapacita kroužku dovolí. V případě naplnění kapacity o přihlášení rozhoduje pořadí přihlášených.

Pro nové zájemce je první lekce zdarma.

Nový systém náhrad zameškaných lekcí: jako rodiče dětí předškolního věku víme, že děti občas bývají nemocné nebo se stane, že se kroužku nemůžete zúčastnit. Lekcí v kroužku proto proběhne o jednu více, než kolik budete mít zaplaceno. Můžete tedy jednu (předem omluvenou) lekci chybět, aniž byste přišli o zaplacenou lekci. Pokud chybět nebudete a zúčastníte se všech lekcí, lekci si doplatíte za obvyklou cenu.

Například v tomto pololetí proběhne v kroužku Tvořílek celkem 10 lekcí, částka za kroužek ale bude stanovena za devět lekcí - jednu lekci můžete chybět nebo pokud chybět nebudete, jednu lekci si na konci pololetí doplatíte za obvyklou cenu 75Kč.

 

Rozpis jednotlivých lekcí:

 • 27. září
 • 11. října
 • 25. října
 • 8. listopadu
 • 22. listopadu
 • 6. prosince
 • 20. prosince
 • 3. ledna
 • 17. ledna
 • 31. ledna