Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Rodinné centrum

Individuální logopedická prevence

Logopedický kroužek pro děti z Lesní školky a rodin Na Pasece.

  • Jaroslavice: PONDĚLÍ nebo STŘEDA od 15.30 hod.
  • Děti z.s. Na Pasece
  • Cena: 75 Kč za lekci při docházce každých 14 dní. Platba je vždy předem na 3 měsíce.
  • Individuální lekce za účasti rodiče
  • Kroužek probíhá každých 14 dní a jedna lekce trvá 30 min.

 

Pravidelné, systematické cvičení, náměty, příprava pomůcek a materiálů pro práci doma, zaučení rodiče.

Dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj hrubé a jemné motoriky a motoriky mluvních orgánů, rozvoj slovní zásoby.

Kroužek má preventivní charakter a nenahrazuje péči odborníka.