Profil

Gabriela Šandor

lektor a koordinátor Dopoledne v lese

Aktuálně jsem na mateřské dovolené. Vystudovala jsem speciální pedagogiku a ergoterapii. Profesně jsem se věnovala práci s lidmi se zrakovým postižením, dětem a mládeži s tělesným nebo kombinovaným postižením a naposledy jsem pracovala jako poradce rané péče.

Příroda je pro mne místo odpočinku, „dobití baterek“ a pokory. S dětmi se pro mne příroda stala opět místem plným dobrodružství a neomezených možností.