Profil

Pavla Klára Urbášková

lektor Dopoledne v lese, pedagog AJ lesní škola Sýkorka

Vyrůstala jsem na malé vesnici spolu se svými osmi sourozenci. Velká rodina nasměrovala i mé vzdělávání - nejprve střední pedagogická škola, pak rok v Anglii s dětmi a hned po návratu jsem učila angličtinu na ZŠ v Holešově. Absolvovala jsem divadelní fakultu v Brně na JAMU nejprve obor Dramatická výchova pak Divadelní management a produkce. Během studií jsem strávila takřka dva roky ve Francii na stáži ale i prací na malém statku.

Pracovala jsem ve Zlínském deníku a později v Městském divadle Zlín. Spoustu absolvovaných kurzů o práci s dětmi jsou nic, oproti čtyřem letem každodenního života s vlastními dětmi. Inspirací mi je Naomi Aldort, Jaroslav Dušek mám i své oblíbené knihy o mateřství. Nejvíce mne však učí děti, které nastavují zrcadlo a tak moc chtějí letět do světa. A o to se snažím i s prvňáčkama na Velíkové i předškoláky v Jaroslavicích - aby měly děti zajímavé podněty pro svou rozvoj a bezpečné, tvořivé prostředí.

S manželem pracujeme na vytvoření místa pro život, které bude otevřené i dalším dětem a rodinám. Baví nás žít v souladu s přírodu a naslouchat jí i dětem.