Profil

Marie Bruštíková

pedagog lesní školky – třída Jaroslavice

Studovala jsem Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně obor Učitelství pro mateřské školy. V rámci školy jsem se podílela na organizaci a přípravě nejrůznějších projektů např. na příměstském táboru Junior univerzita, filmovém festivalu aj. Během studia jsem měla možnost navštívit různé typy mateřských škol, až jsem se dostala do lesního klubu, kde jsem zjistila, že tohle je to „pravé ořechové“.

Postupně jsem absolvovala kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových a zážitkový kurz první pomoci ZdrSem. Také jsme měla možnost zavítat na Letní školu pro pedagogy pořádanou Asociací lesních mateřských škol či zúčastnit se několika přednášek norského pedagoga Godi Kellera.

Práce s dětmi a ještě k tomu na čerstvém vzduchu, je pro mě splněný sen. Jsem ráda, že můžu být u toho, jak děti postupně objevují svět kolem nás a to v prostředí „Jaroslavického“ lesa.