Podporují nás

Tesco Nadační fond, NROS Nadace rozvoje občanské společnosti

Činnost Ekocentra Na Pasece Velíková je podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme – 10. kolo.

Ekologické výukové programy v nabídce 1-4 jsou spolufinancovány Zlínským krajem.


Na úvod bychom chtěli poděkovat našim rodinám (životním partnerům, dětem, rodičům…), bez jejichž pochopení pro neustále časově zaneprázdněné drahé polovičky bychom to měli mnohem těžší. A nejenže nám poskytují morální podporu, ale také vždy přiloží ruku k dílu, když je třeba.

Velký dík si zaslouží rodiče „našich“ dětí a děti samotné. Díky jejich důvěře a odhodlání jít s námi do něčeho nového, jsme mohli společně vybudovat místo setkávání, radosti a pohody.

A konečně zde jsou konkrétní jména těch, kterým je naše úsilí sympatické a rozhodli se nás podpořit: