Lidé

„Jsme v tom spolu Na Pasece“

Vedení spolku (výkonná rada)

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, koordinátor táborů

Více

Lenka Ševčíková

zástupce ředitelky lesní mateřské školy

Více

Petra Novosadová

Vedoucí pedagog lesního klubu

Více

Lesní mateřská škola – Velíková

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Lenka Ševčíková

zástupce ředitelky lesní mateřské školy

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, koordinátor táborů

Více

Lenka Němečková

pedagog lesní mateřské školy

Více

Pavlína Molková

pedagog lesní mateřské školy

Barbora Hubáčková

Lektor - botanik

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní mateřské školy

Více

Lesní klub – Jaroslavice

Petra Novosadová

Vedoucí pedagog lesního klubu

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Martina Válková

pedagog lesního klubu

Více

Lucie Kuchárková

pedagog lesního klubu

Gabriela Polášková

pedagog lesního klubu

Více

Barbora Hubáčková

Lektor - botanik

Více

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Veronika Jurčáková

koordinátor ekocentra, lektor EVVO

Více

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec

Více

Kateřina Patáková

koordinátor a lektor EVVO, konzultant Ekoškola

Jaroslav Bonn

kuchař, vedoucí kuchyně


Dopoledne v lese

Lenka Ignatěvová

koordinátor a lektor Dopoledne v lese

Petra Nešporová

lektor Dopoledne v lese

Markéta Doras

lektor Dopoledne v lese


Akce, slavnosti

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Další spolupracovníci

Terezie Kučerová

Hlavní účetní

František Eliáš

PR a komunikace, grafika, web

Více