Lidé

„Jsme v tom spolu Na Pasece“

Vedení spolku (výkonná rada)

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Marie Blechová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více

Lesní školka – třída Velíková

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Marie Blechová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Lenka Němečková

koordinátor EVVO, pedagog lesní školky - třída Velíková

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více

Lesní školka – třída Jaroslavice

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Marie Blechová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Martina Válková

pedagog lesní školky – třída Jaroslavice

Více

Lenka Dokoupilová

pedagog lesní školky - třída Jaroslavice

Více

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec a „stavbyvedoucí“

Více

Jaroslav Bonn

kuchař, vedoucí kuchyně


Dopoledne v lese

Kristína Šteflová

lektor Dopoledne v lese

Více

Gabriela Šandor

lektor a koordinátor Dopoledne v lese

Více

Akce, slavnosti

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Gabriela Šandor

lektor a koordinátor Dopoledne v lese

Více

Další spolupracovníci

Terezie Kučerová

Hlavní účetní

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více

František Eliáš

PR a komunikace, grafika, web

Více