Lidé

„Jsme v tom spolu Na Pasece“

Vedení spolku (výkonná rada)

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Marie Blechová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Miriam Linková

koordinátor lesní školy Sýkorka

Více

Lesní školka – třída Velíková

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Lucie Pilařová

pedagog lesní školky – třída Velíková

Více

Lenka Pavlová

pedagog lesní školky – třída Velíková

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Marie Blechová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lenka Němečková

koordinátor EVVO, pedagog lesní školky (rodičovská dovolená)

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec a „stavbyvedoucí“

Více

Karel Štefl

školník, finance v lesní škole Sýkorka, výpomoc všeho druhu

Více

Lesní školka – třída Jaroslavice

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Lucie Mařáková

pedagog lesní školky – třída Velíková

Více

Marie Bruštíková

pedagog lesní školky – třída Jaroslavice

Více

Marie Blechová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Lenka Němečková

koordinátor EVVO, pedagog lesní školky (rodičovská dovolená)

Tomáš Hlavica

školník, programátor, spoluwebmaster

Více

Martina Válková

pedagog lesní školky – třída Jaroslavice

Více

Lesní škola Sýkorka

Jiří Sadila

vedoucí pedagog lesní školy Sýkorka

Více

Miriam Linková

koordinátor lesní školy Sýkorka

Více

Iva Hlavicová

lektor, průvodce v lesní škole Sýkorka a Předškole

Více

Veronika Doušková

lektor, vedoucí pedagog předškoly

Více

Renata Šteklová

družinář v Lesní škole, asistent v Předškole

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec a „stavbyvedoucí“

Více

Karel Štefl

školník, finance v lesní škole Sýkorka, výpomoc všeho druhu

Více

Eva Hánělová

družinář v Lesní škole

Aleš Kinc

průvodce v Předškole

Kristína Šteflová

koordinátor a lektor Dopoledne v lese, průvodce předškoly, koordinátor slavností

Více

Předškola

Veronika Doušková

lektor, vedoucí pedagog předškoly

Více

Kristína Šteflová

koordinátor a lektor Dopoledne v lese, průvodce předškoly, koordinátor slavností

Více

Iva Hlavicová

lektor, průvodce v lesní škole Sýkorka a Předškole

Více

Andrea Kadlecová

účetní, lektor Dopoledne v lese Jaroslavice, asistent v Předškole

Více

Aleš Kinc

průvodce v Předškole


Dopoledne v lese

Kristína Šteflová

koordinátor a lektor Dopoledne v lese, průvodce předškoly, koordinátor slavností

Více

Ingrid Dach

lektor Dopoledne v lese Jaroslavice

Více

Pavla Klára Urbášková

lektor Dopoledne v lese, pedagog AJ lesní škola Sýkorka

Více

Andrea Kadlecová

účetní, lektor Dopoledne v lese Jaroslavice, asistent v Předškole

Více

Magda Fišerová

lektor Dopoledne v lese


Akce, slavnosti

Kristína Šteflová

koordinátor a lektor Dopoledne v lese, průvodce předškoly, koordinátor slavností

Více

Iva Hlavicová

lektor, průvodce v lesní škole Sýkorka a Předškole

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Další spolupracovníci

Terezie Kučerová

Hlavní účetní

Andrea Kadlecová

účetní, lektor Dopoledne v lese Jaroslavice, asistent v Předškole

Více

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec a „stavbyvedoucí“

Více

Tomáš Hlavica

školník, programátor, spoluwebmaster

Více

Karel Štefl

školník, finance v lesní škole Sýkorka, výpomoc všeho druhu

Více

František Eliáš

PR a komunikace, grafika, web

Více