Vize a hodnoty školy

Naše vize

„Učíme se dorůstat k ‚člověčenství‘. To je to základní. Všechno ostatní už pak hravě zvládneme sami: povolání, život, vztahy…“

p.s. Jsme v tom spolu 🙂

Náš cíl: Všeobecně rozvinuté dítě – plně integrovaná osobnost

Tedy taková osobnost, která je:

… ukotvená

Zakořeněná, směřuje k nejvyšším hodnotám člověka. Vnímá svět v jeho celistvosti a přitom zachovává jedinečnost každého člověka.

… zodpovědná

Umí držet slovo, je upřímná a férová.

… aktivní

Nebojí se „dát do věci svoje sádlo“, není jen pasivní příjemce, ale aktivní spolutvůrce.

… dokáže být sama sebou

Rozvíjí se v celé své šíři. Je zdravě sebevědomá, věří v sebe sama a zná svou hodnotu.

… život je pro ni nástroj růstu

Miluje život, nebojí se chyb a učení pro ni není mučení 🙂

… umí udržovat zdravé vztahy

Je nakloněná spolupráci, asertivně a s respektem komunikuje, pomáhá druhým.

Hodnoty školy

Láska

  • Toto je naše nejvyšší hodnota, ať už děláme školu nebo cokoli jiného. Je to především láska k životu samému v jeho rozmanitosti, k dětem, k přírodě, k sobě samým, k práci – zkrátka ke všemu, co děláme.

Svoboda

  • Neznamená svévůli. Svoboda k autonomii a v přesvědčení každého člověka.

Pravdivost

  • Férovost a opravdovost k sobě i ve všem, co děláme.

Pokora

  • Uvědomování si sebe samých, svých možností a schopností, chyb či zkušeností. Respekt k pestrosti života a postavení člověka jako součásti přírody a vesmíru.

Důvěra

  • Důvěra v dítě a jeho schopnosti. Její utužování prostřednictvím budování zdravých vztahů.

Komunita – společenství

  • Sounáležitost – jsme v tom všichni spolu.
  • Otevřenost – navenek a propojenost s okolím.

Udržitelnost

  • Udržitelnost všeho, co uznáváme – přírodního a kulturního dědictví, sociálních vztahů.