Provoz a ceny

Kapacita

 • Ve školním roce 2019/20 provozujeme jednu třídu, ve které se společně vzdělávají v heterogenní skupině děti prvního a druhého ročníku.
 • Do Lesní školy jsou přednostně přijímány děti z našeho projektu Předškola.

Ceny

 • Školné: 3.500 Kč / 4 denní provoz (mimo pátek)
 • Odpolední družina: 60 Kč / odpoledne
 • Obědy: cca 60 Kč / oběd

Zázemí

Ve fázi realizace je dřevostavba na ul. Sýkorka ve Zlíně-Velíkové (čekáme na kolaudaci budovy)Nyní fungujeme na provizorním zázemí na ul. Hrobická (bývalé zázemí školky Na Pasece).

Vizualizace dřevostavby pro třídu lesní školy (autor: ateliér Slamák)

Týdenní a denní provoz

 • Škola má celodenní provoz včetně odpolední družiny.
 • Navštěvovat ji lze 4 dny mimo pátek (nabídka programu na tento den je zjišťována a konzultována s rodiči vždy na začátku roku).

Svoz dětí

 • svozy dětí MHD ze/do Zlína (zastávka Cigánov).

Program dne

 • Děti začnou svůj den v přírodě „cestou do školy“, při které se naladí na téma dne, přivítají se s kamarády a budou se věnovat pohybu a hře na flétnu.
 • Hlavní předměty budou vyučovány v dopoledním bloku tzv. epoše spojené s rytmizací a vyprávěním příběhů. Vyučuje se vždy jeden předmět po dobu 3-4 týdnů.
 • Zbytek vyučování je věnovaný projektům, manuální, kreativní a rukodělné činnosti, angličtině a předmětům z oblasti Člověk a jeho svět. Tato výuka bude probíhat především venku.
 • Po obědě budou moci zájemci trávit čas ve družině.

Zapojení rodičů

 • Škola funguje na bázi komunitního fungování. Rodiče jsou zapojeni do chodu školy aktivní formou, s možností vstupovat do výuky skrze vlastní projekty a zapojením do organizace a chodu školy.
 • Dvakrát do roka (dle potřeby i častěji) pořádáme schůzku rodič-dítě-průvodce, jejímž předmětem je sebehodnocení a slovní hodnocení dítěte a vzájemná zpětná vazba na bázi otevřené komunikace.
 • Rodič má též možnost nahlížet do portfolia dítěte a sdílet svět dětí nejen skrze výuku, ale i výlety a slavnosti v průběhu celého roku.
 • Komunita pro nás představuje širokou síť důvěry a přátelství, radostný prostor, kde se spojí dospělí a děti pro společnou věc. Je to místo, kde se rozvíjí nejen naše děti, ale i místo, kde s dětmi společně rostou i dospělí.