Lidé

Jiří Sadila

vedoucí pedagog lesní školy Sýkorka

Více

Miriam Linková

koordinátor lesní školy Sýkorka

Více

Iva Hlavicová

lektor, průvodce v lesní škole Sýkorka – 1. třída

Více

Pavla Klára Urbášková

lektor Dopoledne v lese, pedagog AJ lesní škola Sýkorka

Více

Veronika Doušková

lektor, vedoucí pedagog předškoly

Více

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec a „stavbyvedoucí“

Více

Karel Štefl

školník, finance v lesní škole Sýkorka, výpomoc všeho druhu

Více