Lidé

Jiří Sadila

vedoucí pedagog lesní školy Sýkorka

Více

Miriam Linková

koordinátor lesní školy Sýkorka

Více

Iva Hlavicová

lektor, průvodce v lesní škole Sýkorka a Předškole

Více

Veronika Doušková

lektor, vedoucí pedagog předškoly

Více

Tomáš Hlavica

školník, programátor, spoluwebmaster

Více

Renata Šteklová

družinář v Lesní škole, asistent v Předškole, lektor Dopoledne v lese

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec a „stavbyvedoucí“

Více

Kristína Šteflová

průvodce v Předškole a v Projektových dnech Sýkorky, lektor Dopoledne v lese

Více

Eva Hánělová

družinář v Lesní škole

Karel Štefl

školník, finance v lesní škole Sýkorka, výpomoc všeho druhu

Více

Aleš Kinc

průvodce v Předškole