Časopis

Vydáváme školní časopis Hnízdo – časopis pro potěchu duše, poučení, počtení, o novinkách, o škole, o zajímavých lidech… pro děti i dospělé.

Hnízdo je čtvrtletník, který vznikl z potřeby prezentace naší činnosti a zájmů  jako forma poděkování příznivcům školy za jejich podporu. Výchozím tématem je koloběh roku. Nechybí ani sekce pro děti s pohádkou a pracovními listy.

Máte-li zájem o to, stát se jedním z vlastníků toho časopisu v tištěné nebo elektronické podobě, kontaktujte nás prosím na skolasykorka@napasece.net.

Ukázka