Lesní škola Sýkorka

„Učíme se dorůstat k ‚člověčenství‘. To je to základní. Všechno ostatní už pak hravě zvládneme sami: povolání, život, vztahy...“

p. s. Jsme v tom spolu :-)

 

Lesní škola Sýkorka je devítiletá komunitní škola, sdružující děti v režimu základního domácího vzdělávání.

Naším cílem je vychovávat děti k člověčenství, inspirovat je k všestrannosti a radosti z poznávání, podporovat v nich chuť zažívat pestrost života a možnost zažívat sebe sama v kontextu druhých v bezpečném prostředí, vést je k prožívání radosti z učení a zapojení přirozenosti do skutečného života skrze přírodu a přátelství. Chceme děti vést nejen ke znalostem, ale i k rozvoji plně integrované osobnosti, to vše v souladu s hodnotami školy a našimi pedagogickými principy.


Pedagogický koncept

 • „Jdeme na to od lesa“ – příroda jako plnohodnotné vyučovací prostředí
 • koloběh roku v přírodě, tradicích a zvycích
 • podporujeme přirozenou zvídavost a radost z učení
 • rozvíjíme jedinečný potenciál každého dítěte
 • učení pro hlavu, ruce i srdce
 • komunikace a respekt

Základní informace

 • zázemí u lesa na Velíkové
 • malá skupina do 12 dětí
 • dostupnost MHD (konečná Velíkové), svozy dětí ze Zlína
 • čtyřdenní provoz s družinou
 • školné: 3.500 Kč
 • komunitní fungování a zapojení rodičů

Časopis

Vydáváme školní časopis Hnízdo – časopis pro potěchu duše, poučení, počtení, o novinkách, o škole, o zajímavých lidech… pro děti i dospělé.