Přijímání dětí

Lesní MŠ Velíková

Přijímáme předběžné přihlášky k zápisu na školní rok 2023/2024

Školní rok 2023/24

  • V případě zájmu o docházku vyplňte dotazník předběžného zájmu (viz níže). Na základě tohoto dotazníku vás budeme informovat o oficiálním zápisu, který proběhne v květnu 2023.
  • Při zápisu pak musí dítě splňovat kritéria pro přijetí dítěte, která budou oznámena spolu s termínem a podmínkami zápisu v sekci Aktuality v průběhu měsíce dubna.
  • Dotazník má pro nás informativní charakter, není tedy závazný. Také se nejedná o pořadník školky.

Dotazník předběžného zájmu o docházku
do LMŠ Na Pasece


    Souhlas se zpracováním osobních údajů

    Přihlašující dává souhlas ke zpracování osobních údajů svých a jemu svěřeného dítěte za účelem předběžného přijímacího řízení do lesního klubu Na Pasece, z.s. S osobními údaji je nakládáno v souladu se směrnicí GDPR (viz. odkaz http://www.napasece.net/wp-content/uploads/2019/08/GDPR-Informace.pdf)