Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Aktuality

Od září 2017 se započal nový "projekt" PŘEDŠKOLA. Přihlášeno je 19 dětí, což je již maximálně naplněná kapacita.

 Fotografie najdete zde:

PŘEDŠKOLA FOTO