Lidé

„Jsme v tom spolu Na Pasece“

Vedení spolku (výkonná rada)

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, koordinátor táborů

Více

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Petra Novosadová

vedoucí lesního klubu, finance a personal spolku, předseda rady špo lesní MŠ

Více

Terezie Kučerová

Hlavní účetní spolku a lesní MŠ


Lesní mateřská škola – Velíková

Lenka Ševčíková

zástupce ředitelky lesní mateřské školy

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Lenka Němečková

pedagog lesní mateřské školy

Více

Petra Novosadová

vedoucí lesního klubu, finance a personal spolku, předseda rady špo lesní MŠ

Více

Pavlína Molková

pedagog lesní mateřské školy

Andrea Kadlecová

pedagog lesní mateřské školy

Více

Lesní klub – Jaroslavice

Petra Novosadová

vedoucí lesního klubu, finance a personal spolku, předseda rady špo lesní MŠ

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Martina Válková

pedagog lesního klubu

Více

Lucie Kuchárková

pedagog lesního klubu

Více

Gabriela Polášková

pedagog lesního klubu

Více

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Veronika Jurčáková

koordinátorka ekocentra, lektorka EVVO

Více

Kateřina Patáková

konzultantka mezinárodního programu Ekoškola, lektorka EVVO

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec

Více

Jaroslav Bonn

kuchař, vedoucí kuchyně


Dopoledne v lese

Lenka Ignatěvová

koordinátor a lektor Dopoledne v lese

Petra Nešporová

lektor Dopoledne v lese

Markéta Doras

lektor Dopoledne v lese


Další spolupracovníci

Terezie Kučerová

Hlavní účetní spolku a lesní MŠ