Ekologické výukové programy

pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ

Během programů prožijí děti dnes tolik vzácný kontakt s přírodou všemi smysly. Hravou formou upevní a rozšíří své znalosti o konkrétních ekosystémech. Poznají také rozmanitost místní přírody.

NABÍDKA PROGRAMŮ    FOTOGALERIE

Naše programy:

 • navazují na RVP a vhodně jej doplňují
 • rozvíjejí mezipředmětové souvislosti
 • obohatí školní výuku o praktické poznání přírody
 • posilují pozitivní vztah k přírodě – učí děti přírodu nejen poznávat, ale i chránit
 • podněcují aktivitu, představivost a tvořivost, rozvíjejí komunikační dovednosti

Součástí programů jsou prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, simulační, smyslové a pohybové hry, diskuze, práce s pomůckami i přístroji.

Důležitým prvkem v našich ekologických výukových programech je přímá zkušenost s přírodním prostředím a badatelsky orientovaná výuka, která vede žáky k hlubšímu pochopení vztahů v ekosystému. V dětech chceme probudit především zvídavost, touhu po objevování a úctu k přírodě jako takové.


Nabídka výukových programů (školní rok 2022/23)

pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ

Náplň jednotlivých programů a pomůcky jsou uzpůsobeny věku žáků a studentů.

1. Co se děje v trávě

Objevujte život na louce, který není běžně viditelný. Už jste si všimli, že není tráva jako tráva? A víte, kolik nohou má motýl a kolik pavouk? A proč za deště nekvetou pampelišky? Ptejte se a objevujte s námi luční ekosystém. Děti si vyzkouší entomologické pomůcky v praxi, poznají krásu a zvláštnosti hmyzu.

2. Pojď se mnou do lesa

V zeleném šeru

Vstupte s námi do lesní říše. Poznejte les všemi smysly a prozkoumejte jeho tajemství. Uvidíte, že není les jako les, poznáte různé druhy stromů a dozvíte se, co všechno les umí. Funguje v lese internet? Kdo doskočí dál? Veverka nebo chvostoskok? Jak funguje lesní ekosystém? Zažijte to s námi.

Jezevec a jeho hrad (MŠ a mladší žáci)

Viděli jste už v lese jezevce? Tento lesní tvor žije skrytě, přesto má pro les velký význam. Ptáte se jaký? Ptáte se správně. Napadají Vás další otázky? Nás ano: Jak vypadá jezevčí hrad? Co dělá jezevec v zimě? Čím se jezevec živí? Společnou hrou zkusíme porozumět jezevčímu chování.

Pan Kůrovec

Lýkožrout smrkový je malý brouk, který umí velké věci. Je pro les nebezpečný nebo potřebný? Nebo jinak. Pro jaký les může být lýkožrout nebezpečný a pro jaký les potřebný? Nahlédneme spolu pod kůru a posvítíme si na něj.3. Život pod vodní hladinou

S námi můžete bezpečně nahlédnout pod hladinu vody a seznámit s pozoruhodným světem pod ní i kolem ní. “Co jsem to ulovil/la?” “Co se to tady hýbe?” “Co to ta larva žere a kdo sežere ji?” Na podobné otázky se spolu pokusíme najít odpovědi. Pod mikroskopem objevíme život, kterého byste si jinak ani nevšimli.

4. Ptáci kolem nás

Některé ptáky je těžké vidět, zato ale bývají dobře slyšet. Proč tomu tak je? Jak ptáky rozeznat, i když se nám schovávají? Podle čeho je můžeme poznat? Během programu se projdeme ptačí říší, zjistíme, jak a kde ptáci žijí. Zaposloucháme se do jejich hlasů a pokusíme se porozumět jejich řeči. Program je vhodný pro období jara.

5. Voda a lidé

Staré moudrosti v nové krajině

Prameny, potoky, řeky, mokřady, rybníky. To jsou podoby vody, které si běžně představíme, když se řekne Voda v krajině. Vody je však v krajině mnohem více. V tomto programu se pokusíme najít, kde voda všude je. Jak důležité jsou různé krajinné prvky pro bezpečnost lidí a pro odolnost naší přírody v měnících se podmínkách klimatu?


Návaznost na RVP

 • Průřezová témata: Environmentální výchova
 • Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
 • Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní

Ekologické výukové programy Ekocentra Na Pasece

 • Délka programů: přibližně 2 vyučovací hodiny
 • Cena programů: 60–90 Kč na žáka
 • Místo konání:
  • Ekocentrum Na Pasece Velíková
  • V případě dostupnosti lokality vhodné pro daný výukový program je možné programy realizovat také v blízkém okolí vaší školy
 • Vhodné vybavení: Programy probíhají celé venku, proto doporučujeme adekvátní oblečení.
 • Stravování: K programu je možné objednat oběd od kuchyně Fair Play Zlín (info@fairplayzlin.cz), která je součástí projektu Skutečně zdravá škola.

REZERVOVAT PROGRAM

Cena za ekologický výukový program a poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání jsou dle § 57 zákona 235/2004Sb., osvobozeny od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně.


Fotogalerie z výukových programů